PoRachunki Warszawskie

PoRachunki Warszawskie powstały w ramach stypendium artystycznego m.st.Warszawy, dzielnicy Śródmieście.
Jest to seria 24 pocztówek matematyczno-logicznych dotyczących warszawskich miejsc i zdarzeń. Projekt  zakładał rozłożenie pocztówek w różnych miejscach warszawy (muzeach, sklepach, knajpach), by przypadkowe osoby nawiązywały kontakt z matematyką, zaciekawione obrazkiem i pocztówkowym formatem. Powstały również 24 pudełka z pełnym zestawem pocztówek.